Προσοχή! Πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript (JS) στο φυλλομετρητή (browser) και να ανανεώσετε την σελίδα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα

Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ σας καλωσορίζει στη νέα «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής» μια πρωτοποριακή Υπηρεσία που σκοπό έχει να απαλλάξει τόσο τις εμπορικές επιχειρήσεις όσο και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και τις Υπηρεσίες των Περιφερειών από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται, για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών και αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Πιστοποιητικό

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χορήγησης Πιστοποιητικών & Αντιγράφων

Αίτηση

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ