Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. - Απευθείας εγγραφή στο σύστημα

Πιέστε το κουμπί αν δεν είστε επιχείρηση υπόχρεη στο Γ.Ε.ΜΗ. και επιθυμείτε να εγγραφείτε στο σύστημα για να λάβετε πιστοποιητικά ή αντίγραφα εγγράφων για οποιαδήποτε επιχείρηση μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.

Είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. - Εγγραφή με διασταύρωση ΑΦΜ μέσω ΓΓΠΣ

Αν είστε επιχείρηση υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη ΓΓΠΣ (Taxis). Θα σας ζητηθεί να δώσετε τα login/password σας ώστε να ληφθεί από τη ΓΓΠΣ το ΑΦΜ σας. Με το ΑΦΜ θα γίνει διασταύρωση στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια θα εγγραφείτε στο παρόν σύστημα. Η διαδικασία αυτή εκτελείται μόνο μια φορά, κατά την αρχική σας εγγραφή.