Ενημέρωση Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών την 19/04/2019 & 22/04/2019 οπότε δεν θα πραγματοποιούνται εκκαθαρίσεις,διακανονισμοί και δεν θα ανταλλάσσονται αρχεία συναλλαγών πληρωμών με την Τράπεζα και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς. Οι συναλλαγές των εντολών πληρωμής που θα εκτελεστούν στο διάστημα αυτό θα εκκαθαριστούν στις 23/04/2019.
Ελληνικά English
Login for GEMI Members
 
Return
Funded by Connecting Europe Facility (CEF)
 
Return
Funded by Connecting Europe Facility (CEF)