Τύπος Λογαριασμού
Αρχικοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης Ενδιαφερόμενου

αν έχετε ξεχάσει το password σας μπορείτε με αυτή την οθόνη να το αρχικοποιήσετε ξανά και να σας αποσταλλεί στο e-mail σας. Για λόγους ασφάλειας όμως θα πρέπει να γίνει πρώτα διασταύρωση δίνοντας το username και το e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Επιστροφή
Αρχικοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης Επιχείρησης

αν έχετε ξεχάσει το password σας μπορείτε με αυτή την οθόνη να το αρχικοποιήσετε ξανά και να σας αποσταλλεί στο e-mail σας. Για λόγους ασφάλειας όμως θα πρέπει να γίνει πρώτα διασταύρωση δίνοντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και ένα από τα username ή e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει και το username, και το email σας, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Να επικοινωνήσετε με την Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ (το επιμελητήριό σας), είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία.
  2. Να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι εκπροσωπείτε την εταιρείας σας.
  3. Να ζητήσετε να σας ορίσουν ένα νέο email επικοινωνίας, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, και να σας στείλουν εκεί (στο νέο αυτό email) το username κι ένα νέο password.

Επιστροφή