Τύπος Λογαριασμού
Αρχικοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης Ενδιαφερόμενου

Αν έχετε ξεχάσει το password σας μπορείτε με αυτή την οθόνη να το αρχικοποιήσετε ξανά και να σας αποσταλλεί στο e-mail σας. Για λόγους ασφάλειας όμως θα πρέπει να γίνει πρώτα διασταύρωση δίνοντας το username και το e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Επιστροφή
Αρχικοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης Επιχείρησης

Αν έχετε ξεχάσει το password σας μπορείτε με αυτή την οθόνη να το αρχικοποιήσετε ξανά. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γίνει πρώτα διασταύρωση μέσω ΓΓΠΣ. Πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη ΓΓΠΣ (Taxis). Θα σας ζητηθεί να δώσετε τα login / password σας ώστε να ληφθεί από τη ΓΓΠΣ το ΑΦΜ σας. Με το ΑΦΜ θα γίνει διασταύρωση στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια θα πρέπει να δώσετε το νέο κωδικό για το παρόν σύστημα και θα συνδεθείτε αυτόματα.