Ενημέρωση Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης της υπηρεσίας DCT- OnLine, μεταξύ των Τραπεζών που την υποστηρίζουν και της ΔΙΑΣ, θα υπάρξει διακοπή της υπηρεσίας το Σάββατο 16/11/2019 στις 11:00πμ, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Είσοδος Χρήστη Περιφέρειας