Ενημέρωση Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών την 19/04/2019 & 22/04/2019 οπότε δεν θα πραγματοποιούνται εκκαθαρίσεις,διακανονισμοί και δεν θα ανταλλάσσονται αρχεία συναλλαγών πληρωμών με την Τράπεζα και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς. Οι συναλλαγές των εντολών πληρωμής που θα εκτελεστούν στο διάστημα αυτό θα εκκαθαριστούν στις 23/04/2019.
Εγγραφή χρήστη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων στο ΓΕΜΗ
Επιστροφή
Στοιχεία Χρήστη (με έντονα γράμματα τα υποχρεωτικά πεδία) Στοιχεία Νομικού Προσώπου (με έντονα γράμματα τα υποχρεωτικά πεδία)
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο Το username χρησιμοποιείται. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα άλλο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο Το ΑΦΜ ανήκει σε επιχείρηση μέλος του ΓΕΜΗ. Θα πρέπει να εγγραφείτε σαν μέλος του ΓΕΜΗ
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Στοιχεία Διεύθυνσης (Για ταχυδρομική αποστολή πιστοποιητικών/αντιγράφων)
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο
Παρακαλούμε διορθώστε το πεδίο